Eko vrtec Krkine lučke

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam in vrtcem podeljujejo mednarodna priznanja – ZELENE ZASTAVE. To je edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam in vrtcem za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko delovanje. Certifikat se obnavlja vsako leto.

 

CILJI SODELOVANJA V PROGRAMU EKOŠOLA:

– razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
– vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko obdelane hrane, gibanje…).
– vzgoja za okoljsko odgovornost…,
– spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej.
– učinkovita raba naravnih virov (odpadki).

 

V letošnjem šolskem letu 2023/2024 bodo v okviru Ekošole v vrtcu Krkine Lučke pri OŠ Vavta vas predvidoma potekale dejavnosti v naslednjih projektih:

– ODPADKI – Ne zavrzi oblek, ohrani planet!; Odpadkom dajemo novo življenje; Eko-paket 

– LEAF – Znanje o gozdovih (gozdni cikel) 

– SEMENA IN VRTOVI – šolska VRTilnica 

– EKOBRANJE za EKOŽIVLJENJE

– VODA – NAŠE BOGASTVO

– ZDRAVA HRANA IN PREHRANA TER TRAJNOSTNI RAZVOJ – hrana ni za tjavendan

– OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI

– MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE .

– TRAJNOSTNA MOBILNOST – MISIJA ZELENI KORAKI

– PODNEBNE SPREMEMBE

 

Poleg vseh dejavnosti v projektih se bomo skozi celo leto trudili za redno skrb in čisto okolico vrtca in igrišča. Starši lepo vabljeni k sodelovanju.

 

ekokoordinatorica vrtca Krkine lučke, Tina Bradač, dipl. vzg. pred. otrok

 

 

Dostopnost