Rezervacija

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno (začasno izpišejo otroka iz vrtca v času poletnih mesecev od 1. 6. do 30. 9.) v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Straža o določitvi cen programov in rezervacij v javnem vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta vas z dne 9. 7. 2019 in s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine z dne 19. 5. 2019.

Začasen izpis je možen za najmanj 1 mesec in največ za 2 meseca. Izjavo za začasni izpis je potrebno oddati najmanj 15 dni pred predvidenim prvim dnem odsotnost.

Izjavo lahko dobite na tej povezavi ali v vrtcu.

Dostopnost