Prosta mesta

 

PROSTA MESTA V VRTCU (april, 2022)

1. starostno obdobje: ni prostih mest

2. starostno obdobje: od 5 do 6 let – 1 prosto mesto