VAVTA VAS: SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2021/22
SKUPINA STAROSTNO OBDOBJE ŠTEVILO OTROK VZGOJITELJICA POMOČNICA VZGOJITELJICE SPREMLJEVALKA
VAVTA VAS          
ŽOGICE – homogen oddelek 1 – 2 leti 9 Ana Bukovec Sara Kotnik Darja Murn
JEŽKI – kombiniran oddelek 2 – 4 leta 19 Suzana Zupančič Nataša Novak
SOVICE – homogen oddelek 3 – 4 leta 19 Nika Derčar Marjeta Marn
RIBICE – heterogen oddelek 3 – 5 let 21 Tanja Berkopec Irena Bobnar
VETERNICE –  homogen oddelek 5 – 6 let 24 Tina Bradač Martina Gorše
MEDVEDKI –  homogen oddelek 5 – 6 let 24 Mina Fink Lidija Tomič
STARA CESTA
ZVEZDICE –  homogen oddelek 1 – 2 leti 5 Maja Stariha
ŽABICE-  homogen oddelek 2 -3 leta 13 Barbara Jurjevič Tina Grein Pavlenč
METULJČKI –  kombiniran oddelek 2 – 4 leta 12 Damjana Lavrič Klara Košir
ZMAJČKI –  heterogen oddelek 3 – 5 let 20 Janja Vovk Zupančič Pavla Podržaj
ULICA TALCEV
ŽELVICE –  homogen oddelek 2 -3 leta 12 Janja Fink Tina Ajdišek
Tretji strokovni pomoči v oddelkih prvega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih sta Vesna Milutinović in Maja Podržaj   Sabina Krštinc, pomočnica ravnateljice