Svet staršev

Svet staršev se oblikuje zaradi organiziranja uresničevanja interesa staršev, na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sestavljen je tako, da ima vsak oddelek po enega predstavnika in namestnika, ki ju starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

Naloge sveta staršev: predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu razvoja programa vrtca in o LDN, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnika v svet šole in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.

Poslovnik o delu sveta staršev vrtca

Vsak od staršev se lahko obrne na predstavnika svoje skupine.

Predstavniki sveta staršev vrtca 2023/24

Skupina Ime in priimek člana
ŽOGICE Nataša Palčič – predsednica sveta staršev vrtca
BALONČKI Aleksandra Muhič
MEHURČKI Patricia Cesar
ZAJČKI Matic Janc
ČEBELICE Ivana Kopčič
MEDVEDKI Petra Šporar
   
GUMBKI Renato Ferjan
GOSENICE Anja Klobučar
ŠKRATKI Sanja Metelko
Ul. talcev – POLŽKI Suzana Gorenc

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2022/23:

zapisnik 1. seje sveta staršev 21. 9. 2022

zapisnik 2. seje sveta staršev 17. 10. 2022

zapisnik 3. seje sveta staršev 7. 6. 2023

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2021/22:

zapisnik 1. seje sveta staršev 13. 10. 2021

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2020/21:

zapisnik 1. seje sveta staršev 22. 9. 2020

 

Zapisniki sveta staršev za šolsko leto 2019/20:
 
zapisnik 1. seje sveta staršev 19. 9. 2019    
Dostopnost